Maatregelen

Bij Niveau 1 geldt er een normaal risiconiveau. Hierbij mag aangenomen worden dat aanvallers weinig kennis hebben van inbraakmeldinstallaties en het dreigingsniveau laag is.

Niveau 2 & 3 geldt voor een midden risico. Aanvallers zullen enige kennis hebben van beveiligingssystemen en er is een zeker dreigingsniveau aanwezig.

Niveau 4 is van toepassing bij een hoog risico. Aanvallers zijn bekend met beveiligingssystemen en maken gebruik van uitgebreide apparatuur en gereedschappen. Bij extreme risico’s zal altijd maatwerk toegepast worden om tot een geschikt beveiligingsplan te komen.