EFAS Security Solutions B.V. hanteert drie niveaus om een onderscheid te maken in het risiconiveau.Hiermee worden zowel het risiconiveau als de te gebruiken componenten bedoeld. Hierdoor is het voor een klant vanaf het begin duidelijk welke maatregelen passen bij het risico-niveau